home - zingeving en ethiek bij dementie - publicaties en interviews - lezingen en trainingen - contact

zingeving, dementie, spiritualiteit, palliatieve zorg, kerk, kerkelijk, verpleeghuis, ethiek

Zingeving en ethiek bij dementie

 

Vanaf 2010 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger en ethicus in de ouderenzorg. In de woonzorgcentra waar ik werk, wonen voornamelijk ouderen met dementie. Daarnaast wonen er cliënten met somatische klachten, als ook met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Mijn taken centreren zich rondom zingeving, spiritualiteit en ethiek.

Ethiek
De vraag van 'Wat is goede zorg?' komt in iedere zorgorganisatie voor. Daarom ben ik als ethicus betrokken bij het ontwikkelen van beleid en scholing op het gebied van ethiek en geef ik de training 'Ethiek' en 'Ethiek bij dementie'. Voor actuele ethische dilemma's begeleid ik het moreel beraad.
De trainingen en het moreel beraad richten zich op een diversiteit aan disciplines: verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, psychologen, logopedisten, diëtisten, teamleiders, etc.
Tevens ben ik lid van het WZH Expertteam Euthanasie, dat als doel de registratie van en consultatie bij euthanasievragen heeft.

Cliënten
Voor cliënten van de verschillende woonzorgcentra waar ik werk, houd ik gespreksgroepen over zingeving. Daarnaast ga ik voor in (kleinschalige) kerkdiensten (sfeervieringen), die zich typeren door sfeer, interactie en gesprek. Verder bezoek ik cliënten individueel, om te spreken over zingeving en spiritualiteit, en waar nodig morele counseling. Tenslotte begeleid ik cliënten en hun familie in het stervensproces.

Mantelzorgers
Voor mantelzorgers leid ik de gespreksgroep 'Zin in mantelzorg'. Het thema zingeving in de mantelzorg is belangrijk. Het betreft vragen als: wat bezielt u om de mantelzorg op te pakken? Hoe gaat u om met grenzen van geven en ontvangen? Hoe kijkt u aan tegen het verlies van de persoon zoals hij/zij was, en het levenseinde? Wat zijn uw krachtbronnen?
Het materiaal dat ik voor deze gespreksgroep heb ontwikkeld is heden gratis beschikbaar en te downloaden via www.wzh.nl/zininmantelzorg.
Naast deze gespreksgroep bestaat er nazorg voor mantelzorgers van overleden cliënten, in de vorm van jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten in november.
Lees hier mijn publicaties voor en over mantelzorgers, zoals Tien tips voor mantelzorgers.

Vrijwilligers
Ik werk, tot groot genoegen, veel samen met vrijwilligers. Zij helpen op verschillende manieren: het halen en brengen van cliënten voor kerkdiensten en gespreksgroepen, schenken van koffie/thee en individuele bezoeken aan cliënten voor gesprekken over zingeving. Om de vrijwilligers hierbij te ondersteunen, bieden we hen training en begeleiding.

Zorgmedewerkers
Om zorgmedewerkers attent te maken op zingeving, rusten de geestelijk verzorgers hen daarin toe, zoals doormiddel van (klinische) lessen 'Zingeving en eenzaamheid' en 'Zingeving bij dementie'. Zorgmedewerkers staan immers in dagelijks contact met de oudere met dementie en daarom is het belangrijk dat zij de juist handvatten ontvangen om zingeving vorm te geven.

Momenteel werk ik bij WoonZorgcentra Haaglanden (www.wzh.nl), in woonzorgcentra De Strijp, Rustoord en Leilinde. Daar ben ik ook lid van de Werkgroep Ethiek, het Expertteam Euthanasie en de BOPZ-commissie.
Ik ben lid van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ; www.vgvz.nl) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV; www.skgv-register.nl)
.
Aan de Haagse Hogeschool ben ik verbonden als ambassadeur van het lectoraat Psychogeriatrie.
Voor Alzheimer Nederland fungeer ik als expert op het gebied van zingeving en ethiek op de website Dementie.nl (www.dementie.nl).
Aan de Theologische Universiteit Kampen ben ik gelieerd als docent voor de cursus 'Dementie: een pastorale en theologische uitdaging' (www.pepredikanten.nl/dementie).
Ik ben verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN; www.pkn.nl) als predikant met bijzondere opdracht.
Tenslotte heb ik als ethicus zitting in de landelijke Toetsingscommissie Euthanasie (RTE).

 

 

 

 
© Tim van Iersel - 2019 - Alle rechten voorbehouden